X
Sasab
Carita Sunda, Humor

Sasab

September 3, 2016 0

Dina hihi poe, wanci pecat sawed.

Icih: “Ieung, cik lah piceun ucing teh, lain embung ngurus eta sok ceceremed jeung modol di mana wae.”
Emod: “Apanah kamari ge geus dipiceun, tapi balik deui, balik deui wae eta si ucing teh.”
Icih: “Sing jauh atuh miceunna, ka leuweung weh.”

Isukna Emod ngarungan ucing, tuluy indit ka leuweung. Genep jam ti harita Emod nelepon ka Icih.
Emod: “Nyi.., ucing teh balik deui teu?”
Icih: “Ih enya ieu balik deui geningan, kunaon kitu, Manehna?”
Emod: “Cing pang nanyakeun lah, tadi balikna ti leuweung jalan kamana kituh. Ieu kami teh nyasab, puputeran geus kana genep jamna.”

:v

0

There are 0 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code